Informacje ogólne

  1. Pobieranie krwi na badania wymagające bycia na czczo codziennie w godzinach 730 - 1000

    Pacjent powinien być na czczo tzn. bez śniadania. Przy badaniach obejmujących profil lipidowy i wątrobowy zaleca się również w dniu poprzedzającym badanie spożycie lekkiej kolacji (14 godzinna dieta). Do badań nie powinien przystępować pacjent po nieprzespanej nocy lub forsownym wysiłku.

  2. Pobieranie krwi na badania nie wymagające bycia na czczo codziennie w godzinach 730 - 1400 oraz 1600 - 1900
  3. Odbiór wyników od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni 


Zasady pobierania krwi

W trosce o komfort i satysfakcję z naszych usług prosimy zastosować się do następujących zasad:
 
  1. W czasie pobierania krwi utrzymuj rękę nieruchomo
  2. Po pobraniu utrzymuj rękę wyprostowaną i uciskaj gazik założony w miejscu wkłucia przez co najmniej 5 minut
  3. Unikaj wykonywania czynności wymagających wysiłku ręką, z której pobierano krew przez co najmniej 1 godzinę po pobraniu