Adres Endolab

ENDOLAB Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Częstochowska 10
62-800 Kalisz

tel. 62 757 29 35
tel. 504 849 555

e-mail: ispl@endolab.pl
e-mail: endolab@vp.pl